Dette nettstedet drives av CompassNature. På hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "vår" til CompassNature. CompassNature tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelige fra dette nettstedet til deg som bruker, forutsatt at du godtar alle vilkår, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, deltar du i vår "tjeneste" og samtykker i å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("tjenestevilkår", "vilkår"), inkludert de tilleggsvilkårene og retningslinjene som det henvises til her og/eller som er tilgjengelige via hyperkobling. Disse tjenestevilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og/eller bidragsytere av innhold.

Vennligst les disse tjenestevilkårene nøye før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å gå inn på eller bruke noen del av nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse tjenestevilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan du ikke gå inn på nettstedet eller bruke noen av tjenestene. Hvis disse tjenestevilkårene anses som et tilbud, er aksepten uttrykkelig begrenset til disse tjenestevilkårene.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til i den nåværende butikken, skal også være underlagt tjenestevilkårene. Du kan når som helst se den nyeste versjonen av tjenestevilkårene på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse tjenestevilkårene ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for å se etter endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter at endringer er lagt ut, innebærer at du godtar disse endringene.

Butikken vår ligger hos Shopify Inc. De gir oss en nettbasert e-handelsplattform som gjør det mulig for oss å selge produktene og tjenestene våre til deg.

DEL 1 - VILKÅR FOR NETTBUTIKKEN

Ved å godta disse vilkårene for bruk, bekrefter du at du er minst myndig i den staten eller provinsen der du bor, eller at du er myndig i den staten eller provinsen der du bor, og at du har gitt oss ditt samtykke til å la noen av dine mindreårige pårørende bruke dette nettstedet.

Du kan ikke bruke våre produkter til ulovlige eller uautoriserte formål, og du kan heller ikke, ved bruk av tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettslover).

Du må ikke overføre ormer eller virus eller annen kode av destruktiv art.

Brudd på eller brudd på noen av vilkårene vil føre til umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.

AVSNITT 2 - GENERELLE VILKÅR

Vi forbeholder oss retten til når som helst å nekte tjenester til hvem som helst, uansett grunn.

Du er innforstått med at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon) kan overføres ukryptert og involvere (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å tilpasse seg tekniske krav til tilkoblede nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring over nettverk.

Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten eller noen kontakt på nettstedet som tjenesten leveres gjennom, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.

Overskriftene som brukes i denne avtalen er kun inkludert for enkelhets skyld og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

AVSNITT 3 - INFORMASJONENS NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG AKTUALITET

Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller aktuell. Materialet på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon og skal ikke legges til grunn eller brukes som eneste grunnlag for beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer aktuelle informasjonskilder. Enhver tillit til materialet på dette nettstedet skjer på egen risiko.

Dette nettstedet kan inneholde historisk informasjon. Historisk informasjon er nødvendigvis ikke aktuell og er kun ment som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å følge med på endringer på nettstedet vårt.

AVSNITT 4 - ENDRINGER I TJENESTEN OG PRISER

Prisene på våre produkter kan endres uten varsel.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avvikle tjenesten (eller deler av eller innholdet i den) uten varsel.

Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, prisendring, suspensjon eller avvikling av tjenesten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis aktuelt)

Visse produkter eller tjenester kan være tilgjengelige utelukkende på nettet via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrenset antall og kan kun returneres eller byttes i henhold til våre retningslinjer for retur.

Vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene og bildene av produktene våre som vises i butikken, så nøyaktig som mulig. Vi kan ikke garantere at din dataskjerms visning av farger vil være nøyaktig.

Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall produkter eller tjenester som vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter vårt eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til når som helst å avvikle et hvilket som helst produkt. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjeneste som gis på dette nettstedet, er ugyldig der det er forbudt.

Vi garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som du kjøper eller skaffer deg, vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli rettet.

AVSNITT 6 - NØYAKTIGHET AV FAKTURERINGS- OG KONTOINFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere mengder kjøpt per person, per husstand eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfelle vi endrer eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt da bestillingen ble gjort. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vår egen vurdering, ser ut til å være lagt inn av forhandlere, videreforhandlere eller distributører.

Du samtykker i å oppgi aktuell, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres i butikken vår. Du samtykker i å oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadresse og kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov.

Nøyaktighet av fraktinformasjon:

Det er kundens ansvar å gi oss nøyaktig og korrekt leveringsinformasjon, inkludert leveringsadresse, kontaktinformasjon og all annen relevant informasjon som kreves for vellykket levering. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skader eller ekstra kostnader som oppstår som følge av feil eller unøyaktig leveringsinformasjon fra kunden.

Hvis kunden oppgir feil eller unøyaktig leveringsadresse, kan vi ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av at bestillingen sendes til feil adresse. Det er kundens ansvar å sørge for at fraktinformasjonen som oppgis til oss, til enhver tid er korrekt og oppdatert.

Hvis bestillingen returneres til oss på grunn av feil eller unøyaktig leveringsadresse oppgitt av kunden, vil vi forsøke å kontakte kunden for å innhente korrekt leveringsinformasjon. Hvis vi ikke får tak i kunden, eller hvis kunden ikke oppgir korrekt leveringsinformasjon innen rimelig tid, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen og utstede en refusjon, minus eventuelle frakt- eller ekspedisjonsgebyrer.

Vi anbefaler på det sterkeste at kundene våre dobbeltsjekker fraktinformasjonen som oppgis før de sender inn en bestilling, for å unngå problemer eller ekstra kostnader som kan oppstå på grunn av feil fraktinformasjon.

For mer informasjon, vennligst les våre retningslinjer for retur.

AVSNITT 7 - VALGFRIE VERKTØY

Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi verken overvåker eller har noen kontroll eller innflytelse over.

Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy "som de er" og "som tilgjengelige" uten noen form for garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten noen form for godkjenning. Vi skal ikke ha noe som helst ansvar som følge av eller i forbindelse med din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.

Enhver bruk av valgfrie verktøy som tilbys via nettstedet, skjer helt og holdent på egen risiko og etter eget skjønn, og du bør forsikre deg om at du er kjent med og godkjenner vilkårene som gjelder for verktøyene som tilbys av den eller de aktuelle tredjepartsleverandørene.

Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller funksjoner via nettstedet (inkludert lansering av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal også være underlagt disse tjenestevilkårene.

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLENKER

Visse typer innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via vår tjeneste, kan inneholde materiale fra tredjeparter.

Tredjepartskoblinger på dette nettstedet kan lede deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar for noe tredjepartsmateriale eller -nettsteder eller for annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Vennligst les nøye gjennom tredjepartens retningslinjer og praksis og sørg for at du forstår dem før du foretar en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.

AVSNITT 9 - BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNSENDINGER

Hvis du på vår forespørsel sender inn visse spesifikke bidrag (for eksempel bidrag til konkurranser), eller hvis du uten forespørsel fra oss sender kreative ideer, forslag, forslag, planer eller annet materiale, enten det er på nettet, via e-post, post eller på annen måte (samlet kalt "kommentarer"), samtykker du i at vi når som helst og uten begrensninger kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke kommentarer som du sender til oss, i ethvert medium. Vi er og skal ikke være forpliktet til (1) å holde noen kommentarer konfidensielle; (2) å betale kompensasjon for noen kommentarer; eller (3) å svare på noen kommentarer.

Vi kan, men er ikke forpliktet til, å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn anser som ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende, eller som krenker noen parts immaterielle rettigheter eller disse tjenestevilkårene.

Du samtykker i at kommentarene dine ikke vil krenke noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller andre personlige eller proprietære rettigheter. Du samtykker videre i at kommentarene dine ikke vil inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, krenkende eller uanstendig materiale eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller et relatert nettsted. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være noen annen enn deg selv eller på annen måte villede oss eller tredjeparter med hensyn til opprinnelsen til kommentarer. Du er ene og alene ansvarlig for alle kommentarer du kommer med og deres nøyaktighet. Vi tar ikke ansvar og påtar oss intet ansvar for kommentarer som er lagt ut av deg eller en tredjepart.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMASJON

Din innsending av personlig informasjon gjennom butikken styres av våre retningslinjer for personvern. For å se vår personvernerklæring.

AVSNITT 11 - FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTELATELSER

Av og til kan det forekomme informasjon på nettstedet vårt eller i Tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktfraktkostnader, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon i tjenesten eller på et relatert nettsted er unøyaktig, når som helst og uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din).

Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, prisinformasjon, med mindre det er påkrevd ved lov. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato i Tjenesten eller på et relatert nettsted skal tas til inntekt for at all informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted har blitt endret eller oppdatert.

AVSNITT 12 - FORBUDT BRUK

I tillegg til andre forbud som er angitt i Tjenestevilkårene, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) til ulovlige formål; (b) til å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) til å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) til å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedvurdere, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan brukes på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av Tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett; (h) å samle inn eller spore andres personlige opplysninger; (i) til spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) til uanstendige eller umoralske formål; eller (k) til å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av Tjenesten eller et relatert nettsted hvis du bryter noen av de forbudte bruksområdene.

AVSNITT 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRENSNING

Vi garanterer ikke at din bruk av tjenesten vår vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri.

Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten, vil være nøyaktige eller pålitelige.

Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller avbryte tjenesten når som helst, uten varsel til deg.

Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten skjer på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester som leveres til deg gjennom tjenesten, leveres (med unntak av det som uttrykkelig er angitt av oss) "som de er" og "som tilgjengelige" for din bruk, uten noen form for representasjon, garantier eller betingelser av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelser.

Under ingen omstendigheter skal CompassNature, våre styremedlemmer, ledere, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlige for skade, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader, enten de er basert på kontrakt, erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller på annen måte, som følge av din bruk av nettstedet, (inkludert uaktsomhet), strengt ansvar eller annet, som oppstår som følge av din bruk av tjenesten eller produkter anskaffet ved hjelp av tjenesten, eller for ethvert annet krav som på noen måte er relatert til din bruk av tjenesten eller et produkt, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av tjenesten eller noe innhold (eller produkt) som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om det er informert om muligheten for dette. Fordi enkelte stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, skal vårt ansvar i slike stater eller jurisdiksjoner begrenses så langt det er tillatt ved lov.

AVSNITT 14 - SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde CompassNature og våre overordnede, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller som oppstår som følge av ditt brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene de inkorporerer som referanse, eller ditt brudd på noen lov eller en tredjeparts rettigheter.

AVSNITT 15 - DELBARHET

I tilfelle noen bestemmelse i disse Tjenestevilkårene blir fastslått å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse likevel kunne håndheves i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den delen som ikke kan håndheves, skal anses å være utskilt fra disse Tjenestevilkårene, og en slik avgjørelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten av andre gjenværende bestemmelser.

AVSNITT 16 - OPPSIGELSE

Partenes forpliktelser og ansvar som er pådratt før oppsigelsesdatoen, skal overleve oppsigelsen av denne avtalen for alle formål.

Disse tjenestevilkårene gjelder med mindre og inntil de sies opp av enten deg eller oss. Du kan når som helst si opp disse tjenestevilkårene ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.

Hvis du etter vår egen vurdering ikke overholder, eller vi mistenker at du ikke har overholdt, et vilkår eller en bestemmelse i disse tjenestevilkårene, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil fortsatt være ansvarlig for alle forfalte beløp frem til og med oppsigelsesdatoen; og/eller vi kan følgelig nekte deg tilgang til våre tjenester (eller deler av dem).

AVSNITT 17 - HELE AVTALEN

Det at vi unnlater å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Tjenestevilkårene, skal ikke utgjøre et frafall av en slik rettighet eller bestemmelse.

Disse Tjenestevilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på dette nettstedet eller med hensyn til Tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og styrer din bruk av Tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag, enten de er muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av Tjenestevilkårene).

Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse Tjenestevilkårene skal ikke tolkes til ugunst for den parten som har utarbeidet dem.

AVSNITT 18 - GJELDENDE LOV

Disse tjenestevilkårene og eventuelle separate avtaler der vi leverer tjenester til deg, skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i USA.

AVSNITT 19 - ENDRINGER I TJENESTEVILKÅRENE

Du kan når som helst gå gjennom den nyeste versjonen av Tjenestevilkårene på denne siden.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte enhver del av disse tjenestevilkårene ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettstedet vårt med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt eller tjenesten etter at endringer i disse tjenestevilkårene er lagt ut, innebærer at du godtar disse endringene.

AVSNITT 20 - GARANTI

Takk for din interesse for CompassNatures produkter og tjenester. Denne begrensede garantien gjelder for fysiske varer, og kun for fysiske varer, som er kjøpt fra CompassNature ("fysiske varer").

Hva dekker denne begrensede garantien?

Denne begrensede garantien dekker eventuelle defekter i materiale eller utførelse under normal bruk i garantiperioden. I garantiperioden vil CompassNature reparere eller erstatte, uten kostnad, produkter eller deler av et produkt som viser seg å være defekt på grunn av feil i materiale eller utførelse, under normal bruk og vedlikehold.

Hva vil vi gjøre for å rette opp problemer?

CompassNature vil enten reparere produktet kostnadsfritt ved å bruke nye eller renoverte reservedeler.

Hvor lenge varer dekningen?

Garantiperioden for fysiske varer kjøpt fra CompassNature er 2 år fra kjøpsdatoen. En erstatningsvare eller -del overtar den gjenværende garantien for den opprinnelige fysiske varen eller 2 år fra datoen for utskifting eller reparasjon, avhengig av hva som er lengst.

Hva dekker ikke denne begrensede garantien?

Denne begrensede garantien dekker ikke problemer som skyldes: forhold, funksjonsfeil eller skader som ikke skyldes defekter i materiale eller utførelse.

Hva må du gjøre?

For å få garantiservice må du først kontakte oss for å finne ut hva problemet er og hvilken løsning som passer best for deg.

Uavhentede pakker:

Uavhentede varer returneres til oss. For alle pakker som ikke hentes, forbeholder vi oss retten til å belaste deg for returfrakt, håndtering og behandlingsgebyr, for tiden 299 NOK. Hvis kostnaden for produktet ikke overstiger 299 NOK, forbeholder vi oss retten til å beholde hele kjøpesummen.

AVSNITT 21

Hvor sendes varene fra?

Alle våre produkter pakkes og sendes direkte fra vårt eget lager i Asia. Dette gjør at vi kan tilby deg de beste produktene til de mest konkurransedyktige prisene.

AVSNITT 22

Returer

Hvis du ønsker å returnere en vare, må du først kontakte vår kundeservice på e-postadressen nedenfor:

E-post: support@CompassNature.com
Telefonnummer: +44 7441427081

For håndtering av returer innenfor EU, vennligst kontakt oss via e-post på support@CompassNature.com for å få en svensk returadresse. Vi bestreber oss på å løse problemet ditt så raskt og effektivt som mulig for å sikre at du blir fornøyd.

Hvis du sender en retur til oss, anbefaler vi at du bruker et sporbart fraktalternativ. Du er ansvarlig for varen frem til den kommer frem til oss, også under transporten. Produkter som sendes mot postoppkrav eller med et avhentingsgebyr, vil ikke bli akseptert av CompassNature. For å sikre hjelp med en retur anbefaler vi at du tar vare på kvitteringen og sporingsnummeret i tilfelle pakken skulle gå tapt, da vi ikke kan hjelpe deg med en refusjon uten denne informasjonen.

Returadresse:

PU LAN COMMODITY TECHNOLOGY CO, LTD
PL-DROPSHIPPING R12 Victoria Mall No 125 GuanHui Road, ZhangMuTou Town,
Dongguan City, Dongguan Province 523000, Kina

Klager

Hos CompassNature er vi opptatt av å sikre kundetilfredshet og levere produkter av høy kvalitet. Hvis du av en eller annen grunn har behov for å klage på et produkt, vennligst følg prosessen nedenfor.

CompassNature overholder forbrukerkjøpsloven og gir deg som privatkunde tre års reklamasjonsrett. Som forbruker har du i henhold til loven rett til å reklamere i opptil tre år fra kjøpet, men innen rimelig tid (to måneder) etter at mangelen ble oppdaget. Reklamasjon kan gjøres ved å kontakte vår kundeservice. Vær forberedt på å oppgi relevant informasjon for at vi skal kunne behandle klagen din.

Ved reklamasjon vil CompassNature dekke fraktkostnadene, inkludert eventuell erstatningslevering. Derfor er det viktig at du bruker fraktdokumentene som sendes fra CompassNature. Hvis du velger å betale for frakten selv og returnere varen til oss, er du også ansvarlig for varen frem til den kommer frem til oss, inkludert under transporten. Varer som returneres mot postoppkrav eller etterkrav vil ikke bli akseptert av CompassNature.

For at produktet skal anses som defekt, må feilen være opprinnelig. En original defekt er en defekt som eksisterte da du kjøpte eller mottok produktet. Mangelen trenger ikke å vise seg umiddelbart. Det kan være en opprinnelig mangel selv om den viser seg etter en viss tid.

Produktet anses ikke som defekt hvis du selv har forårsaket feilen, for eksempel ved å bruke det feil.

Hvis du ønsker å reklamere på en vare, kan du gjøre det via e-post eller telefonnummeret vårt nedenfor. For raskere hjelp anbefaler vi at du bruker vår e-post.

E-post: support@CompassNature.com

Telefonnummer: +44 7441427081

For raskere håndtering av reklamasjoner innenfor EU, vennligst kontakt oss via e-post på support@CompassNature.com for en svensk returadresse. Vi bestreber oss på å løse problemet ditt så raskt og effektivt som mulig for å sikre at du blir fornøyd.

Hvis du sender en retur til oss, anbefaler vi at du bruker et sporbart fraktalternativ. Du er ansvarlig for varen frem til den kommer frem til oss, også under transporten. Produkter som sendes mot postoppkrav eller med et avhentingsgebyr, vil ikke bli akseptert av CompassNature. For å sikre hjelp med retur anbefaler vi at du tar vare på kvitteringen og sporingsnummeret i tilfelle pakken skulle gå tapt, da vi ikke kan hjelpe deg med refusjon uten denne informasjonen.

Pakker skal sendes til følgende adresse:

PU LAN COMMODITY TECHNOLOGY CO, LTD
PL-DROPSHIPPING R12 Victoria Mall No 125 GuanHui Road, ZhangMuTou Town,
Dongguan City, Dongguan Province 523000, Kina

AVSNITT 23 - KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om vilkårene for bruk kan sendes til oss på support@CompassNature.com

Firma: ECOMEDGE SOLUTION LTD 15741162

Adresse: 69 Aberdeen Avenue, Cambridge, England CB2 8DL

Kontakt oss: Support@CompassNature.com +44 7441427081